a
THCS THỊ TRẤN CHỜ
a
Gala đào tạo và tổng kết dự án thư viện thông minh. (Từ 11-12.1.2014)

Gala đào tạo và tổng kết dự án thư viện thông minh. (Từ 11-12.1.2014)

  • 12/01/2014
Từ ngày 10-12/1/2014 , 54 thầy cô Ban Giám hiệu và thủ thư các trường dự án đã họp mặt để chia sẻ những thành công dự án trong năm qua. Đây là dịp đêt BQLDA tuyên dương những trường và cán bộ thư viện có thành tích xuất sắc trong hoạt động thư viện. Đồng thời các trường cũng cập nhật những phương pháp mới để hỗ trợ nghiệp vụ, để đảm bảo các chỉ tiêu hoạt động cơ bản trong năm 2014.
  • Nguyễn Văn A